Polityka prywatności

Szanowny Klienci,

 

Od 25 maja zaczynają obowiązywać nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to od nas dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji .

Zgodnie z tym obowiązkiem mamy obowiązek poinformowania Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Drukarnię Sieradzki.

Jednocześnie informujemy, że:

a. administratorem Państwa danych osobowych jest Drukarnia Sieradzki z siedzibą w Kozerkach, ul. gen. G. Orlicz- Dreszera 98, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel.: 22 755 61 74, 22 728 49 49,

e-mail: zamowienie@drukarniasieradzki.pl, kozerki@drukarniasieradzki.pl.

b. Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe;

c. Państwa dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, którą Państwo zamówili;

d. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;

e. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;

f. Mają Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

g. Nie przetwarzamy Państwa danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres zamowienie@drukarniasieradzki.pl lub kozerki@drukarniasieradzki.pl

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Drukarnią Sieradzki. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Z wyrazami szacunku,

Drukarnia Sieradzki