Samouczek pojęć

Bigowanie

Jest to proces polegający na ułatwieniu zginania materiału (papieru, kredy, tektury itd.) w określonym i zamierzonym miejscu na przykład w druku broszur aby grzbiet takiej broszury był elegancki i przyjemny w dotyku, w innym przypadku może on służyć aby dana strona na przykład książki otwierała się idealnie w określonym przez nas miejscu.

Dziurkowanie

Jest to proces który może odbywać się bezpośrednio na maszynie drukarskiej w trakcie druku lub jako dodatkowy etap, dziurkowanie wykonywane jest w celu umieszczenia kartek w segregatorze po oderwaniu z bloczka albo różnego rodzaju metki zawieszki i tym podobne potrzebują dziurki aby móc ją zawiesić lub zaczepić dodatkowo dziurki mogą być zakuwane w metalowe kółeczko w celu zabezpieczenia przed przerwaniem na przykład teczki z gumką.

Sztancowanie

Czynność introligatorska polegająca na wykrawaniu z arkusza papieru, kartonu, tektury lub innego podobnego podłoża pożądanego kształtu wyrobu papierniczego lub poligraficznego o skomplikowanych kształtach, których nie można uzyskać za pomocą zwykłego krojenia na gilotynie introligatorskiej jest to również jedna z metod obróbki plastycznej. Sztancowania dokonuje się za pomocą wykrojnika, którego roboczą częścią jest nóż o odpowiednio wyprofilowanym kształcie ostrza, który jest wtłaczany z dużą siłą na wylot prostopadle w podłoże. Sztancowaniu może towarzyszyć w ramach tej samej czynności i za pomocą tego samego wykrojnika bigowanie, czyli wygniatanie w podłożu linii o zaplanowanych kształtach. Za pomocą sztancowania można zarówno nadawać wyrobom odpowiednie kształty zewnętrzne, jak i wykonywać w nich otwory. Sztancowanie jest metodą wytwarzania takich wyrobów jak: składane opakowania kartonowe, kartki świąteczne o nietypowych kształtach, wielostronicowe kalendarze o kształtach kart dopasowanych do poszczególnych przedziałów czasowych, notesy telefoniczne z otworami odkrywające poszczególne litery itp.

Falcowanie

Składanie: jedno lub wielokrotne składanie arkusza papieru, na pół lub w dowolnych miejscach i ilościach w celu uzyskania np. broszury czy ulotki, broszura składana jest z arkusza papieru np. o formacie 100cm na 50cm i składana kilkakrotnie aby uzyskać pożądaną formę i ilość stron a następnie na trójnożu obcinane są zbędne krawędzie i następnie szyta zeszytowo zszywkami, ulotki mogą być falcowane-składane na pół lub na trzy wszystko zależy od pomysłu i projektu. Maszyna do falcowania to falcerka.

Foliowanie

W poligrafii to rodzaj poligraficznego laminowania. Polega na pokryciu powierzchni druku folią z tworzyw sztucznych. Dzięki foliowaniu zadrukowana powierzchnia uzyskuje dodatkowe walory estetyczne, zostaje też usztywniona i zabezpieczona przed działaniem mechanicznym, chemicznym, promieniowaniem UV, czy wilgocią. Foliowanie odbywa się w laminatorach z użyciem kleju na zimno (foliowanie na zimno) lub na gorąco (foliowanie na gorąco). Folie na zimno zwane też laminatami samoprzylepnymi powleczone są klejem, który aktywowany jest przez docisk. Czasem lekko podgrzany wałek laminatora (30-40 °C) ułatwia foliowanie na zimno. Klej w laminatach na gorąco aktywowany jest przez wałki laminatora podgrzane do temperatury 80-120 °C. Foliować można powierzchnie jednostronnie lub dwustronnie.

Lakierowanie druku

Czyli pokrywanie lakierem druku, to jeden ze sposobów uszlachetniania druku, tj. podnoszenia jakości lub atrakcyjności podłoża drukowego zazwyczaj pokrytego farbą drukową.

Lakiery UV

Skład lakierów utrwalanych promieniami UV: modyfikowane żywice, fotoinicjatory, które inicjują proces polimeryzacji, dodatki, które modyfikują własności optyczne i inne. Lakiery UV schną poprzez tworzenie przez polimery (żywice) długich wiązań. Metody aplikacji: lakierówki, zespół wodny w maszynach offsetowych, zespół farbowy w maszynach offsetowych, maszyny sitodrukowe, maszyny fleksograficzne (flekso UV). Lakiery UV można podzielić na błyszczące i matowe, podatne na klejenia, podatne na aplikację folię hot-stampingową, kationowe stosowane we fleksografii a nieszkodliwe fizjologicznie czyli nadające się na artykuły spożywcze

Lakiery dyspersyjne

Skład lakierów dyspersyjnych: dyspersja polimerów z grupy akrylanów modyfikowanych tworzących zawiesinę wodną o barwie mętno-białej, hydrozole, dyspersje woskowe, substancje domieszkowe regulujące napięcie powierzchniowe, odporność na ścieranie itd. Lakiery dyspersyjne schną przez parowanie, lecz przede wszystkim przez wsiąkanie. Cząsteczki stałe w lakierze nie są chemicznie reaktywne. Lakier dyspersyjny zawiera ok. 55% wody. Metody aplikacji: lakierówki, wieże lakiernicze w maszynach offsetowych, posiadające wałek aniloxowy, rolowe maszyny offsetowe z zespołem lakierującym, maszyny fleksograficzne z zespołem lakierującym, zespół wodny w maszynach offsetowych, zespół farbowy w maszynach offsetowych, maszyny wklęsłodrukowe z zespołem lakierującym, maszyny sitodrukowe z zespołem lakierującym. Czyli zastosowanie znajduje w takich technikach druku jak: fleksografia, offset, wklęsłodruk, sitodruk. Lakiery dyspersyjne występują w odmianach: błyszczące (jeden producent produkuje zazwyczaj lakiery o różnym stopniu wybłyszczenia) i matowe (jeden producent produkuje przeważnie lakiery matowe dające zbliżony do siebie efekt matu). Lakiery są modyfikowane dla osiągnięcia dodatkowych właściwości, np. zwiększenie poślizgu (czyli lakierowany arkusz łatwiej przesuwa się względem drugiego lakierowanego arkusza nie ciągnąc go za sobą, co z kolei jest istotne przy podawaniu arkusza w składarko-sklejarkach.), zwiększenie odporności na ścieranie (dla lepszego zabezpieczenia druku), zwiększenie odporności na alkohol (istotne w etykietach na alkohole jako zabezpieczenie druku etykiety narażonej na kontakt z alkoholem), zwiększenie odporności na blokowanie w stosie (czyli arkusze ułożone w stosy po lakierowaniu nie sklejają się ze sobą tworząc sklejony blok, na co szczególnie są narażone przy lakierowaniu obustronnym), podatność na kalandrowanie (czyli polerowanie arkusza polakierowanego za pomocą specjalnych walców zwanych kalandrami, pracujących na gorąco) Z racji na dużą zawartość wody zaleca się lakierowanie papieru o gramaturze powyżej 90 g/m2. Lakiery rozpuszczalnikowe stanowią szczególną grupę lakierów dyspersyjnych. Tworzone są na bazie celulozy i żywic modyfikujących jej cechy. Schną przez parowanie. Metody aplikacji: lakiery rozpuszczalnikowe aplikowane są techniką fleksodruku i wklęsłodruku.

Broszura

W terminologii bibliotekarskiej książka o objętości do 64 stronic, zeszytych wraz z okładką przez grzbiet; w drukarstwie, książka w okładce miękkiej lub kartonowej.

CMYK

Skrót od ang. CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK jest to popularne określenie substraktywnego systemu mieszania barw, także sposobu drukowania oraz metody separacji barwnej. Paleta CMYK pozwala na zapis 32 bitowych obrazków, dlatego wykorzystuje się ja w urzadzeniach drukujacych.

Offset

Offset to termin stosowany w produkcji reklamowej i poligrafii. Offset jest techniką drukarską, w której farba jest przenoszona z formy na papier za pośrednictwem obracającego się cylindra. Na cylindrze tym umieszczone są matryce, na nie nakładana jest farba drukarska, która za pomocą obracającego się cylindra kopiownana jest na arkusz papieru.

Logo /Logotyp

Logo – jest to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp. tworzone przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter, ich układu itp. Logo powinno wyróżniać korzystnie przedsiębiorstwo oraz w miarę możliwości kojarzyć się z rodzajem jego działalności, branżą, produktami i usługami. maszynowego składania, załamywania wydrukowanych arkuszy w legi, w celu otrzymania przewidzianego formatu książki.