Dotacje EU – Program dla rozwoju Mazowsza

Nazwa Projektu:
Wzrost międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa Drukarnia Sieradzki, dzięki implementacji innowacyjnej na skalę świata technologii kompleksowych rozwiązań drukarskich oraz drukowania specjalistycznych produktów poligraficznych.

Nazwa Beneficjenta:
Drukarnia Sieradzki Bogusław Sieradzki

Wartość projektu: Wartość dofinansowania:
2.867.000,00 1.175.000,00

Opis projektu:
Realizacja projektu polegała na zakupie nowoczesnej i innowacyjnej maszyny poligraficznej, dzięki czemu wzrosła oferta produktowa przedsiębiorstwa oraz automatyzacja procesu produkcyjnegoprzy zachowaniu zmniejszenia energochłonności. Ponadto zostały utworzone nowe miejsca pracy. W konsekwencji wzrosła konkurencyjność międzynarodowa naszej firmy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu